Ομιλίες

2020-2021

«Η εργασία του ονείρου.»
Παραδείγματα-Λογαριασμοί και ομιλία στο όνειρο.
«Η ψυχολογία των διεργασιών του ονείρου & το ξέχασμα των ονείρων»

Οι ομιλίες αποτελούν μέρος του σεμιναρίου με τίτλο «Για το ασυνείδητο» της International Winnicott Association (Hellenic Group) υπό την αιγίδα της Société de Psychanalyse Freudienne (SPF).

2019-2020

«Εισαγωγή στη μελέτη του ονείρου»
«Το όνειρο ως εκπλήρωση επιθυμίας»

Οι ομιλίες αποτελούν μέρος του σεμιναρίου με τίτλο «Το ασυνείδητο» της International Winnicott Association (Hellenic Group) υπό την αιγίδα της Société de Psychanalyse Freudienne.


2018-2019

«Λησμοσύνη κύριων ονομάτων. Λησμοσύνη ξενόγλωσσων λέξεων. Λησμοσύνη ονομάτων και σειρών λέξεων»
«Για τις αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας και τις αναμνήσεις-προκαλύμματα»
 

Οι ομιλίες αποτελούν μέρος του σεμιναρίου με τίτλο «Το ασυνείδητο» της International Winnicott Association (Hellenic Group) υπό την αιγίδα της Société de Psychanalyse Freudienne.


2017-2018

«Ασυνείδητες δυναμικές σχέσεις μέσα στην οικογένεια»
 
«Το πλαίσιο της ψυχαναλυτικής διαδικασίας»
 
«Ο χαρακτήρας της Ψυχανάλυσης»
 
«Η ταυτότητα του Ψυχολόγου»
 

Οι ομιλίες πραγματοποιήθηκαν στο Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης.