Επικοινωνία

Φόρμα Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Διεύθυνση
    Μεϊντάνη 12-14, Κουκάκι, 117 41
  • Στάση Μετρό/Τραμ
    Συγγρού Φίξ
  • Τηλέφωνο
    210 92 29 491
  • E-mail: korina_thom@hotmail.com