• Γεννιέσαι δύο φορές:
    η μία οδηγεί στην απλή ύπαρξη,
    η άλλη στην ίδια τη ζωή...
Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικά βιώματα, διαφορετικό ψυχισμό, επομένως συσχετίζεται με το δικό του τρόπο με τον κόσμο. Κατά συνέπεια, αυτό που κάποιος νιώθει και βιώνει είναι μοναδικό για τον καθένα.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε γενικές πληροφορίες που αφορούν στη ψυχοθεραπεία και πιο συγκεκριμένα στη ψυχοθεραπεία ενηλίκων, παιδιών & εφήβων και στη συμβουλευτική γονέων.
Σε γενικές γραμμές κατάγραφονται οι λόγοι που ενδέχεται να οδηγήσουν κάποιον στο να προβεί σε ένα τέτοιο βήμα. Ασφαλώς είναι σημαντικό να τονισθεί ότι ο καθένας είναι μοναδικός.